Wat we geloven


Wij geloven dat er maar één God is die zichzelf niet alleen geopenbaard heeft als de Vader van de hele schepping, maar zich ook heeft geopenbaard door zijn enige Zoon Jezus Christus (Col. 1:15, Joh. 1:1-4) en zich zal blijven openbaren door de Heilige Geest (Joh. 15:26, Hand. 5:3-4).

Wij geloven dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn en de Godheid genoemd wordt (Col. 2:9). Zij zijn één in doel, maar verschillend in positie en autoriteit (Joh. 14:28, 16:7).


Wij geloven
dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, dat geschreven is door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd werden (II Pet. 1:21). Aan dit woord mag niets worden toegevoegd en er mag niets van afgebroken worden.


Wij geloven
dat Jezus volledig mens en volledig God was (Fil. 2:5-8, Heb. 4:15) en dat Hij het beeld is van de onzichtbare God (Col. 1:15). Wij geloven dat Hij aanbeden en geëerd hoort te worden.


Wij geloven dat Jezus in deze wereld is gekomen om de mens te verlossen van zonde (I Joh. 1:29) en dat Hij de enige Weg is tot God de Vader (Joh. 14:6).

Wij geloven
dat redding voor de mens een gift van God is (Joh. 3:16, Rom. 6:23, Ef. 2:8).


Wij geloven
in de gaven van de Heilige Geest (zoals wonderen, tekenen en profetie; 1 Cor. 12) en dat deze gaven voor de kerk van vandaag zijn.


Wij geloven
in de waterdoop door middel van onderdompeling (Hand. 8:36-38, Rom. 6:4) en dat deze doop een getuigenis is aan de natuurlijke en geestelijke wereld van een sterven aan een oud leven en een opstanding in een nieuw leven.


Wij geloven
dat bovenstaande leerstellingen belangrijk zijn, maar dat het meest vitale aspect van redding de vrucht van Jezus behoort te zijn in elke gelovige.

De apostel Paulus heeft gezegd: 'Al ware het dat ik met de tongen der mensen en engelen sprak, al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets.' (I Cor. 13:1-2)